MagicECOLeather.lt ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir www.MagicECOLeather.lt internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, teikia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

1.3. Taisyklės laikomos sutartimi (toliau – Sutartis), sudaroma tarp Pirkėjo ir Olga Pozniakova (toliau – Pardavėjas) (individuali veikla pagal pažymą nr. 866732, registruotas adresas ˗ Viršuliškių g. 79-37, LT - 05118 Vilnius).

1.4. Pirkėjas užsakymo sudarymo metu pažymėdamas „Sutinku su paslaugos teikimo sąlygomis“ ir spausdamas mygtuką "Tęsti" patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

1.5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 
1.6. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Pirkėjui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.
 
II. PRIVATUMO POLITIKA
 
2.1. Pirkėjas, norėdamas atlikti užsakymą Parduotuvėje, turi užpildyti užsakymo formą, kurioje privalo nurodyti vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono nr., adresą, miestą, pašto indeksą.
 
2.2. Pirkėjo pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.
 
2.3. Pirkėjas nesuteikia teisę jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pats pažymi „Sutinku, kad mano duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais".
 
2.4. Pirkėjas patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
 
2.5. Pardavėjas įsipareigoja informacijos apie Pirkėją neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
 
2.6. Pirkėjas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Pirkėjas naudojasi, bus išsaugomi slapukai (angl. cookies) . Slapukai – tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Pirkėjo kompiuterio kietąjį diską. Slapukai, naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Pardavėjui prieigos prie Pirkėjo asmeninės informacijos. Pardavėjas naudojasi slapukais, kai reikia identifikuoti Pirkėjo kompiuterį, o tai suteikia galimybę Pardavėjui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima slapukaus pagal nustatymą, bet Pirkėjas gali atsisakyti slapukų ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.
 
2.7. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne mažiau nei 1 metus nuo jo paskutinio Parduotuvėje vygdyto užsakymo.
 
2.8. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.
 
III. SUTARTIES SUDARYMAS
 
3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas, susipažinęs su šiomis taisyklėmis (perskaitęs pažymi laukelį „Sutinku su paslaugos teikimo sąlygomis“) paspaudžia mygtuką „Tęsti“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.
 
3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau - Sutartis) sudarymas yra laikomas tuomet, kai Pirkėjas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė pirkimo metu, gauna elektroninį laišką „Užsakymo patvirtinimas“, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.
 
3.3. Kiekviena Sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Pardavėjo.
 
IV. PREKĖS IR JŲ KAINOS
 
4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.
 
4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.
 
4.3. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.
 
4.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.
 
4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.
 

4.6. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis.

4.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pateikdamas užsakymą Parduotuvėje Pirkėjas pasirenka pristatymo būdą ir jo kainą, kuri bus įskaičiuota į galutinę mokėtiną sumą.
 
V. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES
 
5.1. Apmokėjimą už prekes pagal sąskaitą faktūrą Pirkėjas vykdo per Užsakyme ir sąskaitoje nustatytą mokėjimo atidėjimo laikotarpį (jeigu jis taikomas) pagal išrašytas sąskaitas nuo jų išrašymo dienos.
 
5.2. Apmokėjimą už prekes pagal sąskaitą faktūrą Pirkėjas vykdo naudojant Paysera mokėjimo sistemą.

5.3. Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes arba pagal atskiroje sutartyje, pasirašytose su Pirkėju, numatytas sąlygas. Išankstinis apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

5.4. Užsakyvo apdorojimo terminas 2–3 (dvi–trys) darbo dienos.

5.5. Neatlikus apmokėjimo banko pavedimu pagal sąskaitą faktųrą per 2 (dvi) darbo dienas užsakymas yra atšaukiamas.


5.6. Jeigu Pirkėjas užsako neįprastas Pardavėjo vykdomų užsakymų praktikai prekes ar neįprastą prekių kiekį, Pardavėjas turi teisę reikalauti specialių tokio Užsakymo apmokėjimo sąlygų, įskaitant neapsiribojant išankstiniu mokėjimo pavedimu visai Užsakymo sumai.


VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
 
6.1. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“.
 
6.2. Remiantis 6.1. punkte nurodytais dokumentais Pirkėjas per 7 darbo dienas po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti Parduotuvėje įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitomis analogiškomis prekėmis.
6.2.1. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.2.1.1. prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
6.2.1.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
6.2.1.3. prekė turi likti su visomis etiketėmis.
6.2.2. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu Viršuliškių g. 79-37, LT-05118 Vilnius. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba pristatyti patiems darbo valandomis nurodytu adresu.
6.2.3. Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas Prekės grąžinimo ar keitimo prašymas ir pirkimą Parduotuvėje įrodantis dokumentas (sąskaita faktūra, pinigų priėmimo kvitas).
6.2.4. Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.
6.2.5. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršyja keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.
6.2.6. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.


6.3. Prekių asortimento, kiekio, atitikimas Užsakymui ir sąskaitai tikrinami prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias asortimento ir kiekio, nurodyto Užsakyme ir sąskaitoje, prekes.

6.4. Pirkėjui pastebėjus kokybinius neatitikimus, skundai turi būti perduodami Pardavėjui raštu arba elektroniniu laišku:
6.4.1. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo į vietą, jei defektas ar neatitikimas gali būti atskleistas paprastai apžiūrint arba atlikus elementarų patikrinimą.
6.4.2. Nedelsiant ir ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo prekių pristatymo į vietą tais atvejais, kai defektas arba neatitikimas gali būti pastebėtas tik atlikus kruopštų patikrinimą, testą. 
 
6.5. Pateikiant skundą Pirkėjas turi pateikti prekių kokybės defektus įrodančius pavyzdžius. Taip pat pateikiamas ir mažiausios pakuotės identifikavimo žymėjimas – etiketė arba ant pakuotės esantis identifikavimo kodas.
 
6.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie pastebėtą defektą. Tinkamu laiku pranešus apie bet kokius trūkumus, tolesnis Prekių, dėl kurių pateiktas skundas, keitimas gali būti vykdomas tik susitarus su Pardavėju.
 
6.7. Defekto pastebėjimas dalyje prekių negali pateisinti visos prekių partijos atsisakymo. Skundas dėl dalies pristatytų prekių neatleidžia Pirkėjo nuo įsipareigojimo per sutartą terminą apmokėti už visą prekių partiją.
 
6.8. Atsakymas į Pirkėjo skundą yra pateikiamas raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po raštiško skundo su 6.5. punkte išvardintais priedais gavimo momento. Jeigu defektui ištirti būtina atlikti gamintojo ekspertizę, atsakymas į Pirkėjo skundą pateikiamas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
 
6.9. Po raštiško Pirkėjo informavimo apie sprendimą pilnai ar dalinai tenkinti Pirkėjo skundą, nuostolių kompensavimas vykdomas nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų.
 
6.10. Pardavėjas neatsako už defektus ar kitus kokybinius neatitikimus Užsakyme nurodytoms sąlygoms, jeigu jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės.
 
VII. PREKIŲ PRISTATYMAS
 

7.1. Prekės pristatomos terminais, nurodytais Prekių Užsakyme, pasirenkant pristatymo būdą.

7.2. Prekės pristatomos į Užsakyme nurodytą vietą.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

0
© 2018 wWw.MagicECOLeather.lt
Visos teisės saugomos.

 .